7 android 4.1 surfplatta kamagra jelly prenatal piller hjälpa dig bli gravid
Cia Rinne: författaren med en tvärspråklig arbetsmetod
2704
post-template-default,single,single-post,postid-2704,single-format-standard,_masterslider,_ms_version_2.9.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,responsive-menu-slide-left

Cia Rinne: författaren med en tvärspråklig arbetsmetod

unnamed
Bild: Privat

Cia Rinne: författaren med en tvärspråklig arbetsmetod

Att skriva på flera språk är ingen självklar konst att behärska. Magdalena Rozenberg har träffat Cia Rinne för att prata om denna teknik och språkets makt i hennes texter.

Cia Rinne har både gett ut poesi och skrivit essäer, hon har även gjort flera konstnärliga dokumenterande projekt tillsammans med fotografen Joakim Eskildsen. En försommardag träffas vi på ett litet källarcafé i utkanten av stadsdelen Indre Byn i Köpenhamn, för att under en lucka i hennes hektiska schema prata om språkets makt och betydelse i Cia Rinnes egen konst.

I medier ägnas just nu stora utrymmen åt olika försök att definiera vår tids litteratur, ofta i långa texter och ingående analyser. Litteraturen sätts i alla möjliga och omöjliga fack, och så även författarna, man söker ivrigt besvara många (ofta) komplicerade frågor, bland vilka vissa ständigt återkommer. Till dessa hör funderingar kring vad eller vem som bäst definierar svensk litteratur respektive dansk litteratur; och vilka som är de mest karakteristiska företrädare för dessa två fält. I en tid av ständig strävan efter systematisering och gruppering är det extra värdefullt att prata med någon som arbetar med det motsatta. En person som inte enkelt låter sig kategoriseras som författare utifrån det språk hon talar och skriver på. Cia Rinne är just en sådan författare: Hon har flyttat flera gånger fram och tillbaka mellan olika länder, och pratar och skriver följaktligen på flera olika språk. Just nu bor hon i Tyskland, men skriver poesi på både engelska, tyska, spanska och franska, för att nämna några av de språk hon behärskar.

I poesisamlingarna Zaroum och Notes for soloists använder sig Cia Rinne av flera språk i texterna. På ett ledigt och skiftande sätt blandas den visuella noggrannheten med att jobba gränsöverskridande med språken. ”För mig ger varje språk nya möjligheter. Att använda mig av ett nytt språk, vare sig det är i text eller i tal, öppnar upp för nya perspektiv, känslor och kulturella referenser. Att jag i mina texter skriver på flera språk är ingenting jag medvetet har valt att göra, utan det kommer naturligt till mig. Olika känslor skildras bäst av olika språk, och även om jag i många texter utgår ifrån engelskan, blir det en för mig självklar övergång till andra språk; att använda mig av ett tvärspråkligt tillvägagångssätt kommer av sig självt,” förklarar hon för mig. Detta eklektiska förhållande till språket gör att hon ser översättningar begrepp och försök att översätta en hel kulturell referensram till en annan som något riktigt problematiskt: ”I en översättning översätter man inte enbart språket och termer utan en hel referensram. Språk är inte bara ett medium, utan det ligger så mycket makt bakom språket, politik i vilket språk man använder, där vill jag använda alla möjliga språk, blanda språk, utan att översätta ett redan existerande begrepp från ett språk till ett annat.”

Att makt finns i ord och språk har blivit till en allmän sanning. Cia Rinne har just på grund av denna sanning valt att i flera av sina större projekt lära sig ett nytt språk. Hon vill komma närmare människor och kunna kommunicera på en jämbördig nivå med människorna hon arbetar med. Något som naturligtvis tar mycket tid och kraft, men som ofta i slutändan berikar hela projektet.

Just nu arbetar Cia Rinne med ett poesimanuskript där hon till stora delar skriver på franska. Manuset kommer att publiceras i början på nästa år på ett litet förlag beläget i Berlin, men hon har redan läst upp det för publik. ”Jag läste mitt nya manus i Paris i januari i år, det var i samma veva som attentatet mot den satiriska tidskriften Charlie Hedbo och kosher-butiken i Paris var som mest aktuellt, vilket gjorde att min text fick en helt ny politisk innebörd för åhörarna i sammanhanget.” Något som tydligt belyser att språk och text får högst varierande betydelse, allt beroende på situation, kontext och läsarens/åhörarens aktuella referensramar.

I sina texter försöker hon att lyfta fram det vardagliga, de små tingen som etsar sig fast hos henne, de begrepp, citat, tankar eller associationer som dyker upp, och allt detta experimenterar hon sedan med i sina texter. ”Efter Charlie Hedbo och Kosher-butiks händelsen spreds orden je suis (jag är) överallt i medierna, det kändes som att alla skrev de orden, sa dem högt, ville vara en del, alternativt inte vara en del av den kontexten, så jag gjorde en dikt av just det. Tog ett uttryck som blev så otroligt laddat men som också är väldigt enspårigt, man antingen är eller inte är, när man egentligen kan vara allt möjligt annat också. Jag lekte med begreppet, ironiserade, böjde och böjde tillbaka.” Så här skrev hon:

#
je suis…
perfectionniste
individualiste
universaliste
opportuniste
spécialiste
pessimiste
optimiste
réaliste
artiste
triste

Hos författaren finns ett stort intresse att experimentera med typografin och texten för att komma till nya insikter. Språk kan få nya innebörder och betydelser genom att ord används på oprövade sätt, genom att meningar sätts ihop med hjälp av andra metoder, såväl visuella som språkliga, än vad vi är vana vid. ”Jag vill med min poesi öppna upp för ett nytt sätt att tänka på språk. Språk är så starkt bundet till en nation eller en kultur, och trots att många människor numera kan prata och skriva på flera språk, får man ofta välja bara ett.” Beskriver hon engagerat. Cia Rinne trivs bäst med att inte behöva välja ett språk, då detta vore som att välja bort en del av henne själv. Hon anser att det är ”otroligt märkligt” att vi alltid förknippar en författare med en nation enbart på grundval av vilket språk denne skriver på. ”Konsten är många gånger både öppen och fri, ändå finns det strukturer som ursprungligen är från sena medeltiden, till exempel att språk förknippas med nation, och detta är inte oproblematiskt idag.”

Efter att hennes första bok Zaroum hade kommit ut var Cia Rinne helt övertygad om att den aldrig skulle vara möjlig att läsa inför en publik. Det visuella i boken står nämligen i mycket stark relation med textens innehåll och det pågår ett ständigt samspel mellan dessa. Det kändes därför som en nödvändighet att läsaren själv såg boksidan: ”Jag var övertygad om att om jag skulle läsa texten högt skulle hela känslan gå förlorad, men istället förstod jag att melodierna, rytmen och texten, bara blev en annan av att läsa den högt, inte att den gick förlorad.” Någon månad före vårt möte var jag själv närvarande på ett litet galleri på Vesterbro i Köpenhamn när Cia Rinne läste upp texterna i Zaroum och Notes for soloists. Då, när jag hörde henne, hände just det hon nu försöker förklara: trots att jag varken begriper spanska eller franska särskilt väl, greps jag av texterna, och berördes av dem. Dessa flerspråkiga texter är i sig ett bevis på det som Cia Rinne hävdar, att hon aldrig kommer att bli varken en svensk eller en tysk författare, hon är enbart författare. Vad det nu innebär. Men denna text skulle ju inte handla om kategorier, system eller definitioner, enbart om språkets kraft och litteraturens möjligheter att förena oss, över och bortom språkliga gränser.

Kommentera

3 Kommentarer på "Cia Rinne: författaren med en tvärspråklig arbetsmetod"

Meddela mig vid

Ordna efter:   nyaste | senaste | Flest röster

[…] kjende namna på plakaten. Sjølv om eg hadde høyrt namna Ariana Reines, Caroline Bergvall og Cia Rinne før, så hadde eg ikkje ein nær kjennskap til dei. Og andre igjen, som Yoko Tawada, Aleksandr […]

[…] Ett varmt tack till Cia Rinne för att vi fick publicera den här dikten, som är hämtad ur den nya serien l’usage du mot som utkommer på OEI nästa år. Bra intervju i Floret: ”Cia Rinne: Författaren med en tvärspråklig arbetsmetod.” […]

[…] som är hämtas ur serien zaroum, publicerad i zaroum (Helsingfors 2001).  Bra intervju i Floret: ”Cia Rinne: Författaren med en tvärspråklig arbetsmetod” Att lyssna på Rinne rekommenderas […]

wpDiscuz