7 android 4.1 surfplatta kamagra jelly prenatal piller hjälpa dig bli gravid
Debutanter som tas på allvar
3778
post-template-default,single,single-post,postid-3778,single-format-standard,_masterslider,_ms_version_2.9.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,responsive-menu-slide-left

Debutanter som tas på allvar

Nervsystem
Foto: Utsnitt från omslaget

Debutanter som tas på allvar

Nervsystem – ung dansk poesi
Red. Jonas Rasmussen.
Övers. Clemens Altgård, Johanne Lykke Holm, Jonas Rasmussen, Tom W-O Silkeberg och Jan Henrik Swahn.
ellerströms
192 sidor

Dansk poesi har diskuterats flitigt i svenska tidningar denna sommar. I antologin Nervsystem presenteras femton danska poeter som debuterat mellan åren 2003 och 2013. Floret har låtit Magdalena Rozenberg, bosatt i Köpenhamn, läsa.

Nervsystem – ung dansk poesi har varit en av många trådar som under sommaren spunnits i allt längre strängar i den svenska litteraturdebatten. En antologi där redaktören och översättaren Jonas Rasmussen presenterar några av den danska poesins starka röster; femton diktare som debuterat mellan åren 2003-2013. Bland författarna finns numera välkända namn såsom Asta Olivia Nordenhof, Olga Ravn, Theis Ørntoft och Amalie Smith. Enligt Rasmussen följer antologins texter inget specifikt tema. Den debatt, som delvis började med utgivningen av antologin, har dock sedan dess knutits till just ett övergripande tema, nämligen avsaknaden av en svensk motsvarighet till de relativt unga litterära debutanter, som i vårt danska grannland fått ett så stort utrymme.

Många av texterna i antologin visar på intresseväckande språk och form; i flera finns det någonting självklart samtida. Allvarliga frågor som sökandet efter mänsklig gemenskap och egen identitet tas upp, även känslan av utanförskap och jaget i relation till andra. En tematik som sedan lättas upp av exempelvis Palle Sigsgaards skarpa öga och förmåga att ironisera över både världen runtomkring och poesin själv:

Man kan ta på sig dikten som glasögon och se: verklighet.
Men det betyder inte nödvändigtvis att det inte är bättre
att ta på sig verkligheten som glasögon och läsa dikten

Som om litteraturen öppnats upp ur en ny vinkel, en litteratur som inte enbart blivit tillgänglig utan framför allt synlig. För denna litteratur syns. Och den hörs.

Det som fängslar mig med Rasmussens arbete är dock inte enbart texterna och författarna, utan även urvalet, och därmed också de författare som här inte fått någon plats. Som det nämns i förordet har det i Danmark bara under 2014 och 2015 utgivits åtminstone ett tiotal nya författare som tillhör samma generation, med liknande inflytande och expansion. Caspar Eric och Signe Gjessing är bara två exempel. Värderingen av unga debutanter är nämligen vad som så tydligt skiljer det danska litterära fältet från det svenska. Det handlar inte enbart om de danska unga författarnas stora antal, inte heller om deras starka röster och attityd; och inte ens om en lyrik med angeläget innehåll. Litteraturen som dessa unga människor skriver tilldelas också ett värde av den litterära offentligheten. På så sätt syns den också.

I Sverige talas det om litteraturkritikens undergång, men det är just kritikerna som gör den danska poesin lättillgänglig för läsaren. Och omvänt: det är just frånvaron av kritik, uppmärksamhet och värdesättande av den unga litteraturen som gör det svårt för gemene läsare att hitta till den nya lyriken i Sverige. För den finns, naturligtvis, och den borde värderas högt. På samma sätt som i Danmark, finns det här många nya unga författare, olyckligtvis är deras alster inte lika synliga.

Det litterära fältet i Danmark låter litteraturen flöda obegränsat över läsare och uppläsare, debutant och etablerad. Antologin är ett bevis på flödet i den danska litteraturen, men framförallt, på det värde man där sätter på debutanter, även om stor del av författarna i antologin är utgivna på Forlaget Gyldendal, uppmärksammas även debutanter från mindre förlag. Detta saknas i Sverige. Att värdera ung litteratur som någonting betydelsefullt, att värdera författarna och deras texter lika, oavsett om de är debutanter eller redan etablerade; utgivna på storförlag eller i små egna upplagor. Också oberoende av om de förtjänar en plats i antologier eller ej. Alla tillmäts de samma värde, och detta värde gör poesin tillgänglig, den blir läst. För mig är det också där det verkligen gnistrar till.

Det är alltså detta förhållningssätt som lagt grunden för den unga poesins stora genomslag på det danska litterära fältet, den poesi som kan läsas i Nervsystem. Läsandet. Hur banalt det än må låta. Men att poesidebutanter läses, och det av alla, är inte alls självklart. För att litteraturen ska spridas måste den också finnas tillgänglig, Att söka efter lyrik på Politikens Boghandel respektive Akademibokhandeln är att vistas i två skilda världar, åtminstone vad gäller mängden samtida litteratur som där finns att tillgå. I det flöde av text som vi ständigt omges av är det svårt för även den mest intresserade läsare att hitta den nya lyriken och de unga författarna. Poesin måste vara lätt att nå. Efter denna ”guide” till den danska poesin väntar jag nu med spänning på att samma arbete ska göras med den svenska nya poesin. En antologi med ung svensk poesi. Kanske lika viktig för danskarna, för att få en inblick i det svenska litterära fältet, som för de svenska läsarna själva. Kanske är det först då kan vi ägna oss åt verkligt litterärt utbyte.

Kommentera

Bli först med att kommentera

Meddela mig vid

wpDiscuz