7 android 4.1 surfplatta kamagra jelly prenatal piller hjälpa dig bli gravid
Högtflygande i den italienska recessionen
3964
post-template-default,single,single-post,postid-3964,single-format-standard,_masterslider,_ms_version_2.9.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,responsive-menu-slide-left

Högtflygande i den italienska recessionen

Silvia Avallone 3 (c) RCS Libri_0_

Foto: Natur & Kultur

Högtflygande i den italienska recessionen


Marina Bellezza
Silvia Avallone
Natur och Kultur
533 sidor
Översättning av Johanna Hedenberg

Silvia Avallone skildrar i Marina Bellezza två unga älskare som trots Europas ekonomiska nedgång tillåter sig att irrationellt drömma om den perfekta framgången, var och en på sitt sätt.

Det är småstadsbornas längtan och Italiens höga ungdomsarbetslöshet som befäster premisserna till Silvia Avallones andra roman. Inom ramarna för dessa finner läsaren bokens två huvudpersoner Andrea Caucino och Marina Bellezza. Var för sig framstår de som två olyckskorpar i den av den ekonomiska recessionen relativt hårt drabbade staden Biella. Drömma kan de dock och det är diskrepansen mellan det fantiserade och det reella som utgör romanens kärna.

Den vackra om än ombytliga Marina, en ung kvinna med pondus som bara genom sin blotta närvaro ömsom charmar ömsom förskräcker sin tillvaro. Hon bygger sitt luftslott för att undslippa småstadens tristess genom en artistisk karriär och många är de referenser – inte minst populärkulturella –­ som nämns för att påvisa idealen. Den manliga delen av protagonisterna, Andrea Caucino, är inte heller vad man skulle kalla en solskenshistoria. Han går stick i stäv med sina föräldrars önskemål och skildras som en famlande tjugosjuåring utan riktning. Den eldiga Marina framstår för honom som den perfekta kvinnan, även om deras ambitioner går tvärtemot varandra. Andreas idealbild av framtiden är nämligen förankrad till en blåögd ambition om att bli mjölkbonde på den norditalienska landsbygden, trots att han är advokatson. I kontrast till honom finns i intrigens periferi brodern Ermanno som flytt den italienska landsbygdens undergång för en framgångssaga i USA. Detta pekar mer mot Marinas visioner om framgång och berömmelse än Andreas herdelika strävanden, vilket ter sig grämande för den unge mannen.

Avallone eftersöker i sina huvudkaraktärer två bestämda framgångs- och skönhetsideal. Vad som framställs är å ena sidan det fantastiskt kommersiella och å den andra det romantiserat pastorala. De är visserligen godtyckliga och framstår nästan som nidbilder men säger ändå något om samtiden i sin uppdelning mellan det artificiella och det naturliga. Samhället i stort tycks idag utgöras av en idémässig kontrastfullhet där antingen A eller B, och ingenting där emellan, gäller. Marina Bellezza uppvisar just detta och de konflikter som där uppstår mot bakgrund av karaktärernas respektive framtidssyner. I själva verket är inte någon av dessa särskilt verklighetsförankrade och kanske speglar detta de val och kval som uppkommer i och med konflikten om påtalade oändliga karriärmöjligheter i tider där kapitalismen har satts i gungning.

Marina Bellezza skildrar individens försök till frigörelse i det rådande finanskrisande etablissemanget. Men här finns också en känslig beskrivning av Marinas och Andreas flyktiga och oberäkneliga fascination för varandra. Och kanske är det detta som Avallone lyckas bäst med, att skildra samtida relationsbryderier i en halvlantlig miljö.

Vad språket beträffar är det med en minst sagt dramatisk ton som Avallone framhåller Andreas och Marinas förehavanden. Stilen är romantiserande, men också lidelsefull i det att intrigen berättas med en sorts sentimentalitet som kan liknas vid Andreas pastorala drömmar. Då och då blossar det till i vokabulären; inte minst när Marina tar ton och låter sin personlighet framträda i egna ordalag. Detta är dock en tveeggad företeelse då vissa partier av det mer romantiska slaget är svåra att inte tröstlöst likna vid kiosklitteratur:

”De somnade helt färdiga, med armarna om varandra, i den fuktiga och halmdoftande värmen som hade uppstått ur deras kroppar när de älskade med varandra.”

Avallone iscensätter i sin senaste roman den mörka baksidan av ambitioner och drömmar hos två sökande unga människor. Romanen plockar vissa poänger rörande den irrationalitet som uppkommer när höga ambitioner och kärlekskval kolliderar med rimligt utfall i ekonomiskt svåra tider. Marina Bellezza blir en till ytan välskriven skildring av den unga samtidens benägenhet att söka bekräfta sig själv, undslippa jantelagar och särskilja sig från massan. Allra bäst läses den nog dock som en vankelmodig kärleksroman.

Kommentera

Bli först med att kommentera

Meddela mig vid

wpDiscuz